Programowanie siecowe StartUp

Dzięki tym studiom możesz otrzymać wsparcie inwestycyjne na realizację konkretnego projektu w wysokości do 200 tyś Euro, w którym Centrum Innowacji – Akcelerator Technologii Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego - będzie inwestorem działając jako fundusz typu venture capital. Celem tej specjalności jest uzyskanie umiejętności tworzenia aplikacji internetowych i mobilnych z wykorzystaniem najnowszych technologii i trendów. Uczestnicy uzyskają wiedzę, jak pracować nad projektem informatycznym, jako przedsięwzięciem biznesowym tzw. StartUp. Ponadto będziecie mieli możliwość nauczyć się: Kierowania projektem informatycznym, HTML 4 i 5 - CSS + JS, JQuery, Java, PHP MySQL/Postgres - Zend + AJAX, aplikacje mobilne dla Android OS,Photoshop, Aplikacje dla Facebook.

Kliknji aby uzyskać więcej informacji.

Cisco CCNA Routing&Switching

Uzyskasz umiejętność zabezpieczania sieci na poziomie urzadzeń, protokolów oraz aplikacji sieciowych.

Dzięki tym studiom poznasz od strony praktycznej projektowanie lokalnych sieci komputerowych, protokoły i koncepcje routingu, przełączanie w sieciach lokalnych i bezprzewodowych oraz zarządzanie sieciami rozległymi.

Kliknji aby uzyskać więcej informacji.

Cisco CCNA Security PLUS

Celem specjalności jest uzyskanie umiejetności zaawansowanych zabezpieczeń sieci komputerowych.

W ramach tej specjalności uzyskasz umiejętności i wiedzę z zakresu implementacji podstaw bezpieczeństwa sieci komputerowych - CCNA Security, a ponadto zaawansowanych elementów bezpieczeństwa sieci komputerowych

Kliknji aby uzyskać więcej informacji.

Cisco CCNP

Cisco CCNP

Uzyskasz umiejetność planowania, wdrażania, weryfikacji oraz rozwiazywania problemów w lokalnych i rozległych sieciach korporacyjnych.

Celem specjalności jest uzyskanie umiejętności planowania, wdrażania, weryfikacji oraz rozwiązywania problemów w lokalnych i rozległych sieciach korporacyjnych.

Specjalizacja stawia na umiejętności z zakresu: implementacja zaawansowanego routingu w sieciach IP(ROUTE) - m.in. EIGRP, OSPF, BGP; projektowanie i implementacja sieci kampusowych (SWITCH)1, projektowanie i implementacja sieci kampusowych (SWITCH) 2, diagnostyka problemów i utrzymanie sieci korporacyjnych (TSHOOT)

Kliknji aby uzyskać więcej informacji.